ยินดีต้อนรับ ทุกท่านที่เขามาเยี่ยมชม

เพลง ห่างกันสักพัก หวาย

ความรู้สึกที่มีต่อโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

ตลอดเวลา 6 ปีที่ได้อยูที่โรงเีรียนแห่งนี้ รู้สึกว่าอาจารย์ทุกท่านดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษามัธยมศึกษาตอนปลายของห้อง มี อ.ชนิดา อ.กรองทิพย์ อ.ดุสิตา อ.จอมขวัญ และอ.สุธารัตน์ อาจารย์ดูแลเอาใจใส่ในทุกสิ่งทุกอย่างของนักเรียน ใครมีปัญหาอาจารย์ก็จะช่วยแนะนำให้รู้ถึงว่าปัญหามาจากเพราะอะไร ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน

คริปขำๆๆ

วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2552

English

Wisdom first teachers what is right.
สิ่งแรกที่ปัญญาจะสอนเรา ก็คือ ความถูกต้อง

Beauty is power a smile is sword.
ความสวยเป็นอำนาจ รอยยิ้มเป้นคมดาบ

Living without an aim is like sailing without a compass.
มีชีวิตอย่างไร้เป้าหมาย ก็เหมือนการเดินเรือที่ไร้เข็มทิศ

Please pardon your enemy but don't far get your enemy 's name.
จงให้อภัยศัตรู แต่อย่าลืมชื่อศัตรู

Opportunities do not wait.
โอกาสดีๆนั้นไม่เคยค่อยใคร

It at first you don't succeed try try again.
เมื่อเริ่มต้นไม่สำเร็จ จงพยายามและพยายามต่อไป